• VI ÄR BRC

Vår vision

Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och stärkt företagande.

Nyheter

27 september, 2021

Plugga biogas på distans

Det här är en distanskurs för dig som vill få en helhetsbild av biogas – hur den produceras och bidrar till ett cirkulär och resurseffektivt... Läs mer

People in BRC

”BRC samlar ett brett spektrum av forskare, offentliga organisationer och aktörer inom biogasindustrin och lever verkligen upp till epitetet kompetenscentrum för biogaslösningar. BRC är en inspirerande arbetsmiljö, där vi tillsammans skapar ny kunskap och bidrar till ett mer hållbart samhälle.” – Marcus Gustafsson, Forskare - Industriell Miljöteknik vid Linköpings universitet

Läs mer

”Inom BRC ges utrymme för kommuner, regioner, näringsliv och akademin till gemensamt samspel och möjlighet att samskapa kunskap som ger oss nycklar till ett hållbart och fossilfritt samhälle.” Jannica Schelin, Norrköpings kommun

Läs mer

”För oss har det varit väldigt givande och intressant att vara med att tillsammans med BRC göra spårämnesprover på våran biogasanläggning i Härnösand. Då vi är en väldigt lite organisation med ingen tidigare kunskap inom rötning i företaget så har kontakten med de oerhört kompetenta och hjälpsamma människorna i BRC varit till stor hjälp för att vi har kunnat optimera biologin i vår rötningsanläggning. Det är för oss väldigt kul att få vara en del av detta.” Rickard Olsson, HEMAB

Läs mer

"Smartare lösningar för att göra biogödsel och hållbart drivmedel från avfall och gödsel i Jönköpings län.” Gunilla Nilsson, Energikontor Norra Småland - Region Jönköpings län

Läs mer

“För en doktorand som jag är BRC en utmärkt miljö för att hitta intressanta forskningsfrågor, diskutera idéer och samskapa kunskap med många olika samhällsaktörer och forskare med olika akademisk bakgrund. De många olika perspektiv som finns samlade inom BRC utgör en fantastisk forskningsmiljö där bra idéer kan studeras, diskuteras och spridas, allt i samma miljö.” Axel Lindfors, Doktorand - Industriell Miljöteknik vid Linköpings universitet

Läs mer

”I BRC möts en spännande skara aktörer som alla vill utveckla ny kunskap om biogaslösningar. Här finns allt från statsvetenskap till molekylär bioteknik. Men också biogasproducenter, fordonstillverkare, regioner och trädgårdsföretag. På detta sätt skapas en dynamisk miljö med mycket lärande och samproduktion av kunskap utanför traditionella sektorer. Fantastiskt att få vara del av detta.” Mats Eklund, Professor - Industriell miljöteknik vid Linköpings universitet

Läs mer