Vår vision

Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och stärkt företagande.

Nyheter

Forskningsområden

Process/Teknik

Detta område syftar till att bidra till ökad lönsamhet i existerande biogasanläggningar och att göra nya substrat (särskilt ligno-cellulosarika) möjliga att använda i biogasprocesser i olika sektorer. Fokus är på att karaktärisera det substrat som inte brutits ned i rötningsprocessen för att identifiera olika lösningar för att förbättra hydrolyssteget i rötningen för att producera mer biogas från samma mängd substrat.

Läs mer

System

Denna forskning adresserar utmaningen att strukturera strategiskt beslutsfattande i biogas-sektorn. Frågorna kan handla om substrat, val av teknik och marknader och hanteras med multi-kriteriemetoder. Dessutom handlar systemforskningen om analys av ekonomisk och miljömässig prestanda hos befintliga och framtida system. Identifiering av kritiska faktorer och osäkerhetshantering är viktiga utgångspunkter för systemanalyserna. Fördelning av sannolikhet för olika utfall är viktiga resultat av dessa analyser.

Läs mer

Samhälle

Detta område handlar om studera framtida marknader för biogas genom analys av de visioner som kommunala och regionala aktörer ger uttryck för. Spridningen av biogaslösningar från avfallssektorn in i nya sektorer är en nödvändig process om potentialen ska kunna realiseras. Forskningen fokuserar på aktörer, affärsstrategier och öppen innovation.

Läs mer

Forskning om biogasens genomslag i olika sektorer


En del av BRCs forskning behandlar förutsättningarna för implementering av biogaslösningar i olika samhällssektorer och har en gemensam övergripande forskningsfråga: ”Under vilka villkor skulle biogaslösningar expandera i respektive sektor?”