Världens bästa biogassystem – unikt biogasprojekt med Biogas Research Center, LRF och SSAB

I samband med SSABs omställning till att producera fossilfritt stål kommer det också behövas stora mängder fossilfri gas. I ett gemensamt projekt undersöker forskare från Biogas Research Center på Linköpings Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med LRF och SSAB, hur den biogas som behövs skulle kunna produceras i Sörmland.

SSAB kommer behöva 2 TWh biogas för användning i Oxelösund och Borlänge för att kunna producera fossilfritt stål. Det är lika mycket som produceras totalt i Sverige idag. Det kan verka omöjligt, men det är känt att det finns en stor outnyttjad potential för att producera biogas i Sverige.

En del bedömare menar att det på sikt är möjligt att på ett hållbart sätt producera 15 TWh. Projektet syftar till att se över hur en ökad biogasproduktion kan gå till. Bland annat kan delar av gasen produceras från gödsel och ett mer intensivt jordbruk där mellangrödor, extra vallskördar och bättre utnyttjande av restprodukter är framtida möjligheter. Även ny teknik så som flerstegsrötning och så kallad biologisk metanisering kan också öka på gasproduktionen.

Projektet kommer också titta närmare på nya infrastrukturlösningar för att knyta samman anläggningar i produktionsnät för att minimera transportbehovet. Sammantaget innebär projektet både en möjlighet för SSAB att producera fossilfritt stål och en möjlighet för ett genombrott för biogasproduktion inom lantbrukssektorn.

  • För lantbruket i Södermanland och norra Östergötland utgör SSABs omställning och behov av biogas en väldigt spännande möjlighet till utveckling och tillväxt. Dels genom en stor efterfrågan på gödsel från befintlig djurhållning men också från anpassade odlingssystem för att integrera produktion av livsmedel, råvara till biogas och öka kolbindningen till marken. Vidare så kommer biogödsel från rötningen kunna ersätta en stor del av den mineralgödsel som tillförs växtodlingen idag. Samhälls- och klimatnyttan av detta projekt är alltså väldigt stort även vid sidan om SSABs stora kliv för fossilfrihet, förklarar LRFs Erik Erjeby.
  • Vi behöver ställa om och möta framtidens miljökrav för en hållbar stålproduktion, det kan säkra jobben lokalt men också utveckla nya arbetstillfällen i nya samarbeten, säger Tomas Hirsch, Energichef SSAB.
  • Mats Eklund, professor och föreståndare för BRC menar att det gemensamma projektet och den stora utmaningen har tvingat fram nytänkande. Att realisera biogas i den här skalan går inte om vi fortsätter som vi har gjort tidigare. Vi tvingas att utmana våra egna föreställningar om vad som är möjligt, vilket är en förutsättning för att ta sådana här tekniksprång.

För mer information kontakta:

Erik Erjeby, Regionchef, LRF tel. 010-18 44 249

Tomas Hirsch, Energichef, SSAB tel +46 24372569

Mats Eklund, Professor och föreståndare BRC, Linköpings Universitet, 0708-28 23 07

 

Under 2021 genomförs ett projekt inom kompetenscentrumet BRC som ska visa på potential, val av teknologi, organisation, genomförande och vision för en modern och storskalig biogaslösning som kan svara upp mot den stora efterfrågan på hållbart producerad biogas från industriaktörer som SSAB. Projektledare är Axel Lindfors, Linköpings Universitet, tel. 013-28 56 20.

Läs mer om projektet här.

BRC-nyheter