BRC, SSAB och LRF

Tillsammans med SSAB och LRF genomförs BRC-projektet Världens bästa biogassystem i syftet att ta fram en vision för biogassystemet i Sörmland med omnejd år 2035. Projektet engagerar 13 BRC forskare och en handfull regionala aktörer. Visionen som tas fram kommer baseras på biomassa-, biogas- och biogödselpotentialstudier som också de tas fram inom projektet. Dessutom ämnar projektet identifiera och mobilisera aktörer som kan bidra till implementeringen av visionen.

Bakgrunden till projektet är dels att det i Sverige finns en stor outnyttjad potential för biogasproduktion inom lantbruket, både från gödsel men även från vall- och mellangrödor, dels att SSAB med deras fossilfria ståltillverkning kommer behöva en stor mängd fossilfri gas. Projektet kommer alltså syfta till att undersöka förutsättningarna i Sörmland och Sverige i stort för en ökad lantbruksbaserad biogasproduktion för att kunna möta SSAB:s framtida efterfrågan på fossilfri gas.

I projektet kommer potentialen från ny rötningsteknik så som flerstegsrötning och biologisk metanisering att studeras. Innovationer inom andra biogasteknikområden kommer att studeras så som förädling av rötrester och nya gasinfrastrukturlösningar. Sammantaget innebär projektet en möjlighet för ett genombrott inom biogasproduktion i Sverige och kan bli ett viktigt steg framåt för en fossilfri industrisektor och ett hållbart lantbruk.

Projektet leds av Axel Lindfors (BRC), Anna Brunzell (BRC), Mats Eklund (BRC), Erik Erjeby (LRF) och Tomas Hirsch (SSAB) och pågår under 2021. Under våren 2021 kommer potentialer tas fram för rötbar biomassa i Sörmland med omnejd. Utifrån denna potential estimeras sedan hur mycket biogas, biogödsel och koldioxid som skulle kunna produceras i ett framtida biogassystem i Sörmland med Oxelösund som nav. Därefter kommer en vision tas fram som stöds av en implementerings- och påverkansplan. Visionen kommer innehålla förslag på anläggningar, logistik- och infrastrukturlösningar samt en redogörelse för vilka tekniker som bör appliceras i olika steg i biogasprocessen. Under hösten kommer projektet främst att fokusera på att mobilisera aktörer som kan bidra till implementeringen av visionen genom workshops, möten och informationsträffar.

Vid två tillfällen i projektet bjuds det in till forum för att diskutera projektet och för att BRCs partner och medlemmar ska kunna ge synpunkter och inspel i projektet. Det första forumet sker den 22:a april klockan 13.00-16.00 och den andra i mitten av Oktober.

Foto: Mikael Sönne

Nedan hittar ni en lista över viktiga datum och preliminära resultat.

  • 14 oktober nästa Forum on projektet Världens bästa biogassystem
  • 22 april Forum om projektet Världens bästa biogassystem. Läs om forumet här.

Kontakt:

Axel Lindfors, LiU, axel.lindfors@liu.se tel. 013-28 56 20

Mats Eklund, LiU, mats.eklund@liu.se tel. 013-28 17 26

Erik Erjeby, LRF, erik.erjeby@lrf.se tel. 010-18 44 249

Tomas Hirsch, SSAB, tomas.hirsch@ssab.com tel. +46243 72569