Plugga biogas på distans

Det här är en distanskurs för dig som vill få en helhetsbild av biogas – hur den produceras och bidrar till ett cirkulär och resurseffektivt samhälle. Du kommer få förståelse för hela cirkeln som innefattar återvinning av restprodukter, produktion av drivmedel och biogödsel och mycket mer. I undervisningen blandas teori, seminarier, demonstrationer och projektarbete och du kommer att få träffa aktörer som arbetar inom en rad olika biogasområden, vilket ger möjligheter att diskutera potential och utmaningar utifrån olika synvinklar. Den passar dig som är intresserad av att arbeta med framtidens omställning till cirkulär ekonomi och klimatneutralitet.

Nästa kurstillfälle: 17 januari – 23 mars 2022

Sök här!

Klicka på bilden nedan för att få mer information om kursen:

BRC-nyheter