Ökat Värde ur Digestat

Forskningen vid Biogas Research Center (BRC) i Linköping har gått in i en tredje etapp och tar nu upp området rötrest (digestat) och vilka möjligheter det finns att höja värdet på rötresten som kommer ut från biogasanläggningar. Flera olika ansatser används.

Läs nyhetsbrev Ökat Värde ur Digestat:

Biogasnyheter, BRC-nyheter