Nyheter

Ökat Värde ur Digestat

Forskningen vid Biogas Research Center (BRC) i Linköping har gått in i en tredje etapp och tar nu upp området rötrest (digestat) och vilka möjligheter det finns att höja värdet på rötresten som kommer ut från biogasanläggningar. Flera olika ansatser används.

Läs nyhetsbrev Ökat Värde ur Digestat:

New IEA report: Global Outlook on Biogas and Biomethane – Prospects for Organic Growth

   

The International Energy Agency published a new report about the global outlook on biogas and biomethane.

”This report provides estimates of the sustainable potential for biogas and biomethane supply, based on a detailed assessment of feedstock availability and production costs across all regions of the world. These form the basis on an outlook for biogas and biomethane supply and demand up to 2040, based on the scenarios presented in the annual World Energy Outlook.”

Link to the publication: https://webstore.iea.org/outlook-for-biogas-and-biomethane

Read the press release Organic waste has huge untapped potential to provide clean energy around the world.

 

 

Produktion och distribution av komprimerad och flytande biogas

Biogas spås utgöra ett betydande bidrag till ett framtida fossilfritt transportsystem. Men vilka metoder för produktion och distribution av biogas till fordon är mest effektiva, och när blir det mer effektivt att göra flytande biogas? BRC-forskaren Marcus Gustafsson och medförfattare undersöker energibalansen, miljöpåverkan och ekonomiska aspekter av olika tekniker för uppgradering, förvätskning och distribution av biogas för användning som fordonsbränsle.

Läs artikeln här (populärvetenskaplig version på svenska):

Länken till publikationen (på engelska): Gustafsson et al. 2020. Scenarios for upgrading and distribution of compressed and liquefied biogas – Energy, environmental, and economic analysis. Journal of Cleaner Production 256

Mats Eklund på debattsidan i Ny Teknik: Svenska biogaslösningar behövs i resten av världen

Sverige kan bli ett globalt showroom för biogasens möjligheter i omställningen. Vi uppmanar de som utreder biogasen: Se till att biogassystem kan fortsätta att utvecklas i Sverige, skriver BRCs föreståndare Mats Eklund i Ny Teknik.

Läs inlägget här.

Besök på Skövde Biogasanläggning under BRCs Västsvenska biogasresa i september 2019. Foto: Mikael Sönne

BRCs biogasturné 2019 – häng med till Brålanda biogas, Vadsbo mjölk, Trollättan Energi & Högskolan i Borås

Samarbete och envishet lyfter biogasen i Dalsland

I Brålanda biogas möter småskalighet storskalighet i en ovanligt lyckad affärsmodell. Kanske har lantbrukarna i Dalsland kommit på framtidens sätt att producera biogas på landsbygden?

Läs artikeln här.

Kjell och Iréne Eriksson, Ekholmens gård. Foto: Mikael Sönne

Ny affärsmodell kan lösa gammalt problem

Bristen på förbehandlade substrat kan på sikt innebära en helt ny affärsmodell för framtidens biogasproducenter. Den kan också, indirekt, ge svaret på frågan var en biogasanläggning helst ska placeras.

Läs mer här.

Per Wennerberg, Trollhättan Energi Foto: Mikael Sönne

BRCs biogasturné 2019 – Lidköping, Göteborg och Jönköping

På spaning efter framtidens bränsle

30 forskare och praktiker i en inlånad biogasbuss. 80 mil, sju studiebesök och fyra minikonferenser på tre dagar. Häng med på BRC:s turné i Västsverige hösten 2019.

Läs mer här.

BRC besöker Skövde biogas Foto: Mikael Sönne

Flytande gas för tunga transporter

Lidköping har en av världens första anläggningar för flytande biogas. När både Scania och Volvo satsar på flytande gas som ett viktigt framtidsbränsle, kan produktionen få ny fart. Dessutom ökar efterfrågan från andra kunder.

Läs mer här.

Lidköping biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Gasum AB och FordonsGas Sverige AB. Foto: Mikael Sönne

Internationella företag ritar om marknaden

Den svenska biogasmarknaden ritas om när gamla kommunala bolag säljs ut och internationella energijättar tar över. Samtidigt ökar konkurrensen från stora anläggningar i Danmark, som i dag säljer gas till Sverige.

Läs mer här.

Minikonferens i Jönköping. Foto: Mikael Sönne

”Hållbara transporter i Östergötland kan bli en förebild för världen”

En övergång till alternativa drivmedel är inte bara nödvändig för klimatet utan har dessutom en rad positiva bieffekter. Östergötland har alla förutsättningar att gå före och kan spela en stor roll som förebild, till och med internationellt. Det menar forskare vid Linköpings universitet.

I två rapporter inom ramen för projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Axel Lindfors och Mats Eklund potentialen för biodrivmedelsproduktion och elektrifiering i länet och vilka effekter omställningen skulle kunna få. I förhållande till andra delar av Sverige, och världen, har Östergötland ovanligt goda förutsättningar för att verkligen satsa på alternativa bränslen.

Läs mer om Axel Lindfors och Mats Eklunds rapporter här.

Foto: Mikael Sönne

Stora utmaningar för hållbara transporter

Östergötland står inför en rad stora utmaningar om de klimatpolitiska målen ska nås för länets transporter. Det måste bli svårare att ta bil och lättare att åka kollektivt samtidigt som nya bränslen ersätter gamla. Kanske måste vi också resa mindre i framtiden.

I  två rapporter inom projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Stefan Anderberg, professor i industriell ekologi och verksam inom BRC, några av de utmaningar vår del av Sverige står inför.

Foto: Mikael Sönne