Nya spännande forskningsresultat från BRC om samrötning av lipider och avloppsslam samt effekten av återcirkulering av avvattnat rötslam

Ungefär hälften av Sveriges biogasproduktion sker idag i anaeroba processer i anslutning till avloppsreningsverk. Den befintliga kapaciteten för biogasproduktion i dessa kan ökas ännu mer genom samrötning av energirikt organiskt avfall. För denna process är lipider (ex. olja- och fettavfall)  väldigt eftertraktade som substrat tack vare sin höga metanpotential och sitt höga energiinnehåll. Problemet är att det under den anaeroba nedbrytningen av dessa lipider produceras långa fettsyror (LCFA) vilket kan ha hämmande effekter på den metanbildande aktiviteten – och det gör användandet av lipider i anläggningarna osäkra och utmanande.

BRCs processforskare har publicerat en ny artikel som visar att återcirkulation av avvattnat rötslam förbättrar nedbrytningskapaciteten av långa fettsyror. Detta möjliggör samrötning av större mängder lipider med avloppsslam – vilket i sin tur kan öka produktionen av biogas.

Läs mer här ”Effluent solids recirculation to municipal sludge digesters enhances long-chain fatty acids degradation capacity”.

 

BRC-nyheter