Linköpings kunskap om avfall och biogas delades med amerikanska städer

Under våren deltog Tekniska verken och LiU i en internationell workshop tillsammans med nio amerikanska städer/regioner. Workshopen arrangerades av Sveriges ambassad i Washington samt Smart City Sweden, där syftet var att skapa en större förståelse kring hanteringen av organiskt avfall och dess roll i en cirkulär ekonomi, både ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv.

Läs mer här.

BRC-nyheter