Datum: 7 maj, 2019

Ekotransport 2030, Stockholm

Ekotransport är den årliga mötespunkten för beslutsfattare från företag, organisationer och myndigheter, nationellt, regionalt och lokalt, för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Läs mer här