Datum: 7 oktober, 2020

Biogas 2020 – Guldruschen: flyttas fram till den 1-2 mars 2021

Vinjett biogaskonferens Kalmar 2020

Biogas 2021 – Guldruschen

Ny information 31 augusti 2020: Konferensen flyttas fram till den 1-2 mars 2021. Välkommen då istället till Kalmar!

Vi vill erbjuda bästa möjliga upplevelse, där nätverkande och nya kreativa samarbeten ska frodas. Organisationskommittén för konferensen har därför beslutat att inte genomföra konferensen i oktober 2020 utan istället den 1-2 mars 2021. Då berättar vi vad som händer inom biogasområdet och du får träffa ledande företag och forskare. Ta del av utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med mera. Lär hur man får det att hända i praktiken genom exempel från hela landet och utblickar internationellt. Upptäck de mest hållbara fordonen och träffa utställande företag och, inte minst, ta chansen att få höra hur Kalmarregionen har lyckats lägga grunden för en guldrusch för biogas.

Här hittar du program information och annat material om

https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/miljo/biogas-2020-guldruschen/