Hur gröna är egentligen rena drivmedel?

BRC:s forskare har undersökt hur klimatpåverkan från olika bränslen påverkas av mängden elanvändning i framställningen samt av hur elen har producerats. Detta får en stor betydelse om man analyserar bränslets klimatpåverkan med ett livscykelperspektiv (well-to-wheel). Även om utsläppet från ett fordon är litet, eller till och med noll, kan klimatpåverkan ha varit stor när bränslet producerades. 

– Det räcker inte med att byta ut alla bilar till elbilar för att få ett hållbart transportsystem. Hur elen produceras är lika viktigt, men det glöms ofta bort. Helst borde man också se på elsystemet först, innan man byter fordon, säger Marcus Gustafsson, biträdande universitetslektor och huvudförfattare till artikeln.

I studien jämförs klimatpåverkan från en rad vanliga energibärare på tre typer av fordon med lite olika körcyklar. I samtliga undersökta scenarier är det biogasen som påverkar klimatet minst – inte el.

Läs hela artikeln om Marcus arbete här.

Om du vill läsa den vetenskapliga artikeln klickar du här.

 

BRC-nyheter