”Hållbara transporter i Östergötland kan bli en förebild för världen”

En övergång till alternativa drivmedel är inte bara nödvändig för klimatet utan har dessutom en rad positiva bieffekter. Östergötland har alla förutsättningar att gå före och kan spela en stor roll som förebild, till och med internationellt. Det menar forskare vid Linköpings universitet.

I två rapporter inom ramen för projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Axel Lindfors och Mats Eklund potentialen för biodrivmedelsproduktion och elektrifiering i länet och vilka effekter omställningen skulle kunna få. I förhållande till andra delar av Sverige, och världen, har Östergötland ovanligt goda förutsättningar för att verkligen satsa på alternativa bränslen.

Läs mer om Axel Lindfors och Mats Eklunds rapporter här.

Foto: Mikael Sönne

BRC-nyheter