Verktyg

BRCs aktiviteter utgörs främst av följande fem typer av verktyg.

  • Långsiktiga forskningsområden
  • Korta projekt för förstudier, synteser och kunskapssammanställningar
  • Kommunikation och nätverksaktiviteter
  • Internationalisering av kunskap och teknik
  • Kursverksamhet för doktorander och partner/medlemmar