Det är spännande tider för biogasen

Missa inte Mats debattinlägg i Östgötacorrespondenten där han skriver om spännande tider för biogasen med hänvisning till den världsunika erfarenhet vi har i Sverige och det växande globala intresset för biogaslösningar som samtidigt erbjuder behandling av avfall och avlopp, bränsle till kollektivtrafik och förnyelsebar växtnäring.

Läs inlägget här

 

Kunskap, inspiration och gnäll i Almedalen

Tre hektiska dagar för mig i Almedalen går mot sitt slut och det är dags att börja reflektera över vad som hänt som har relevans för utvecklingen av biogasområdet. Almedalsveckan är en fantastisk öppen arena med kända och okända personer från politik, myndigheter, näringsliv, och intresserad allmänhet som för en massa samtal. Utöver det arrangeras 4000 seminarier som ofta följer ett typiskt format där olika intressenter för fram sina hjärtefrågor inför några politiker som man hoppas ska göra utfästelser av olika slag. Ibland fylls seminarierna med kunskap och inspiration men ganska ofta tar intressenterna möjligheten att gnälla på olika missförhållanden med förhoppningar att politikerna ska kunna lösa deras problem.

Under seminariet som BRC stod värd för talade Mats Eklund om biogasens samhällsnyttor.

Biogasen är hotad
Region Skåne anordnade ett seminarium med titeln ”Biogasen är hotad” och utgångspunkten var det faktum att svensk produktion är hotad av import av biogas producerad med produktionsstöd till exempel i Danmark. Lotta Sandving-Brändström från Göteborgs Energi förklarade hur denna utmaning driver ner prisnivåerna för biogasen. Jag själv, tillsammans med Vera Söderberg som är hållbarhetschef för HK Scan, stod i programmet för en fördjupning om de värden som skapas av biogaslösningarna. Det var mycket värdefullt att höra om hur biogaslösningarna spelar en kritisk roll i HK Scans miljö- och affärsstrategi. Två regionala och en riksdagspolitiker förväntades berätta hur de skulle lösa de akuta utmaningarna men inga tydliga besked kunde levereras. Det är tydligt att inga betydelsefulla intressekonflikter finns när det gäller att underlätta för biogasutvecklingen.

Regionala och nationella politiker som höll med om att den stora utmaningen för biogasen är av ”administrativ hantverkskaraktär”.

Tänk att biogasen är så bra
Vi i BRC arrangerade tillsammans med Tekniska Verken, Region Östergötland, Biogas Öst och 2050 ett seminarium under rubriken ”nya affärer för biogasen”. Jag själv och 2050 berättade om samhällsnyttor och samhällsekonomiska effekter av biogas som bakgrund till en politisk diskussion med regionala politiker från Östergötlands (Göran Gunnarsson och Jan Owe-Larsson) och Ulf Nilsson från Kalmar län samt två riksdagspolitiker, Karin Svensson-Smith, ordf i Trafikutskottet (MP) och Rickard Nordin (C). Ännu en gång fick vi höra hur bra biogas är på så många sätt och intressekonflikterna som togs upp handlade mest om problemen med EU-nivån. Rickard Nordin vände sig till miljöorganisationerna och bad dem försöka påverka sina europeiska kollegor som bromsar utvecklingen inom biodrivmedel med resultatet att bensin och diesel fortsatt dominerar. En ny stark panel med sex personer äntrade scenen med representanter från bl. a. Scania, Gröna bilister och branschorganisationer. Bra och kloka inlägg men tveksamt om hur mycket nytta som skapades. Seminariet knöts som tur var ihop av Klas Gustafsson, Tekniska Verken som drog slutsatsen att det inte finns några intressekonflikter utan det enda som behövs är lite hantverk och kreativitet i mötet mellan bransch och politiker så kan vi säkra biogasens utvecklingsvillkor kort- och långsiktigt. Almanackorna togs fram efter seminariet och gott hopp tändes. Inte nog med det – jag hade pekat ut Scania som en stor resurs för att utveckla och sprida biogaslösningarna inte minst internationellt. Scanias hållbarhetschef, Andreas Follér, tweetade efteråt och tackade för seminariet och skrev ”Scania agerar gärna draglok i biogasutvecklingen”. Härligt att höra.

”Biogasdoktorn” Janne Rapp från Biogasakademin berättar om biogasutvecklingen i Kalifornien.

Mer ”coolhet” behövs
Ett annat intressant seminarium var det som Biogasakademin och Audi genomförde. Audi lanserar nya biogasbilar i form av A4 Avant och A5 vilket kan bli intressanta tjänstebilar. I samband med det ordnade man ett event tillsammans med ”biogasdoktorn” Janne Rapp som verkar för att koppla ihop biogasen med värden, normer och förebilder som ska kunna ge fart åt utvecklingen. Ett sådant exempel är att några av de mest högprofilerade Stockholmskrogarna lagar mat på biogas och ser det som en integrerad del av deras affärsstrategi. Det är sannolikt ”rätt” typ av aktörer att involvera om man vill höja ”coolhetsfaktorn” för biogas.

Försvarsmakten i en biogaspanel för första gången men kanske inte den sista.

 

Biogas i totalförsvaret
En annan och ny vinkel på biogaslösningarna i Almedalen i år var kopplingen till nationell beredskap och totalförsvar som fått ökad aktualitet. Vad händer i Sverige om vi får en stor säkerhetskris när vi bara har 50% självförsörjningsgrad för livsmedel och nästan helt saknar intern tillförsel av drivmedel. Detta borde vara en del av ekvationen som biogasen ingår i. Med en stor och väl fungerande biogasproduktion stärks vår beredskap och på detta sätt tillhandahåller branschen ytterligare en samhällstjänst. Detta skulle också kunna medföra en ny intäktskälla. EU har inte heller några synpunkter på eventuell överkompensation med mera så länge man rör sig inom det försvarspolitiska området vilket kan utgöra en möjlighet för biogasen. Biogasfrågornas spridning över många politikområden är härigenom en stor utmaning vid integration av policy.

Biogasen i sitt maritima sammanhang – Rena Hav
Jag avslutade min egen gärning denna vecka på ett seminarium tillsammans med Bengt Gunnarsson, Rena Hav med inriktning mot cirkulär ekonomi, tillväxt och havet som resurs. Bengt illustrerade planerna på biogas, vattenrening, landbaserad fiskodling, algodling med mera i Sotenäs så att man kan se rollen som rötningstekniken har som möjliggörare för en bred valorisering av olika restprodukter med ursprung i havet. Rena Hav har tagit fram mycket snygga och funktionella illustrationer av olika dimensioner av sina koncept. Mycket inspirerande och något som manar till efterföljd.

Ett exempel på hur Rena Hav illustrerar sitt produktionskoncept.

Mats Eklund, föreståndare BRC

Biogas – hållbara lösningar som tar tid

Biogaslösningar tar tid på sig att växa fram och man kan inte förutse vad som kommer ut av en satsning på biogas. Detta och flera andra insikter illustreras i den vetenskapliga artikel som Magdalena Fallde och jag skrivit om framväxten av biogassystemet i Linköping, skriver Mats Eklund Föreståndare Biogas Research Center, Professor Industriell miljöteknik.

Anläggning

Biogasanläggningen i Jordberga i Skåne är Sveriges största produktionsanläggning. Den bidrar med biogas till naturgasnätet och gör det lokala jordbruket mera hållbart. Anläggningen ägs och drivs av Swedish Biogas International, ett av de spin-off-företag som växt fram ur satsningen på biogaslösningar i Linköping.

Biogaslösningar är socio-tekniska system vilket betyder att de består av sina tekniska komponenter, aktörer och institutioner som representerar flera olika sektorer. Detta medför att de är djupt inbäddade i sina samhälleliga sammanhang och att det är en stor utmaning att utveckla dem. All förändring och utveckling i ett socio-tekniskt system kräver en koordination mellan sina tekniska komponenter, aktörer och institutioner. Biogaslösningar innehåller dessutom både produktion och konsumtion som måste utvecklas i samordning. Detta innebär att det tar lång tid att utveckla biogaslösningar på samma sätt som har gällt för alla socio-tekniska system genom historien. Systemen för telekommunikation och el med flera andra har alla utvecklats från att lösa lokala problem till stora nyttiga system. Denna utveckling har tagit mycket lång tid. Sett i detta ljus, är tjugo år en kort tid för att bygga upp en lokal biogaslösning med produktion, marknad och distribution.

Vi behöver vara uthålliga när vi utvecklar socio-tekniska system för att få vara med om att skörda frukterna av alla investeringar och lärande.

Ett socio-tekniskt system kan utvecklas baserat på lokala och regionala initiativ men ju mer de mognar desto mer beroende blir de av de nationella och internationella institutionella villkoren. Policyutvecklingen på dessa nivåer kan underlätta eller försvåra den fortsatta utvecklingen av det socio-tekniska systemet. Just nu riktas många blickar från aktörer i biogasområdet mot den nationella arenan och EU-nivån med förhoppningar om gynnsamma policyvillkor för biogaslösningarna. Utmaningen för policyaktörerna är att jämföra och prioritera bland system som levererar helt olika nyttor inom olika policyområden. Inte nog med att de ska hantera breda livscykelperspektiv inom främst transportsektorn utan dessutom kommer överväganden om indirekta effekter i flera andra sektorer in. Biogaslösningarna har i Sverige i stor utsträckning presenterats och uppfattats som en klimat- och transportfråga. Med detta fokus fångas bara en mindre del av de positiva effekterna av biogaslösningar upp. Under tiden fortsätter importen av fossila bränslen till Sverige från Ryssland att utgöra en ryggrad i den svenska transportsektorn.

De offentliga aktörerna behöver utveckla sin förmåga att hantera integration av flera  policyområden samtidigt för att underlätta för de mest långsiktigt hållbara lösningarna. Forskare och företag behöver utveckla sina metoder för att underlätta denna policyintegration.

Sydafrika

Maria Hjortmark-Byhage och Mattias Persson från Biototal tar emot Mats Eklund, BRCs föreståndare, och Edison Muzenda, Samson Masebinu, Thabo Mahlatsi och Nkosi Baker, alla från Johannesburg, för en diskussion om biogödselns användning. Kunskap och affärer inom biogasområdet sprids idag globalt som ett resultat av satsningen på biogaslösningar i Linköping.

Vad som startade som ett lokalt initiativ bland annat för att lösa lokala miljöproblem kom med åren att utvecklas till något större än så. Under 2000-talet hade biogasverksamheten i Linköping vuxit och konsoliderats och bidrog bland annat till bättre stadsmiljö. Dessutom kom nya företag till genom ”spin-offs”. Dessa aktörer har utvecklat området genom att fortsätta höja kunskapsnivån och ta biogaslösningar till nya marknader. Från 2012 finns ett triple-helix-kompetenscentrum med flera lokala företag och Energimyndigheten som medlemmar med sin bas på Linköpings Universitet. Den samlade verksamheten inom biogasområdet i Linköping har idag regionala och globala effekter genom expansionen av marknader och kunskap.

Det är svårt att förutse innovation och utveckling som kommer att ske och därmed är det också svårt att på förhand kunna analysera samhällseffekter av att utveckla ett socio-tekniskt system som till exempel biogaslösningar.

Läs mera:

Towards a sustainable socio-technical system of biogas for transport: the case of the city of Linköping, Sweden. Magdalena Fallde and Mats Eklund, Journal of Cleaner Production 98, 17-28. 2015