Ny BRC publikation!

Socio-technical scenarios and local practice – Assessing the future use of fossil-free alternatives in a regional energy and transport system

Thomas Magnusson, Stefan Anderberg, Sofia Dahlgren, Niclas Svensson

Highlights

•Presents socio-technical scenarios for electric buses, biogas and biodiesel
•Collaborative research approach involving local decision-makers
•Focus on near-term implementation and commercial operation
•Methodological lessons on system delineation, timing, conflict resolution and agency

Abstract: This article presents results from a project involving local practitioners in the construction of scenarios for a regional energy and transport system. The purpose is to demonstrate how sustainability transitions research can interact with local practice by means of socio-technical scenarios. Combining quantitative data with qualitative storylines, the article presents four scenarios, which describe different ways of using biogas, biodiesel and electricity in four different applications: city buses, inter-city buses, heavy-duty trucks and industrial processes. The article compares the four scenarios in terms of realization possibilities, energy efficiency and greenhouse gas reduction. Focusing on near-term realization on a commercial basis, the research findings suggest that collaborative scenario construction can be a useful strategy to manage conflicting agendas and engage key stakeholders in dialogues on transition pathways. The article concludes by presenting policy lessons for practice-oriented transition management. The lessons point to the importance of flexibility in system delineations, the critical timing of near-term scenarios, and the use of scenarios to outline local practitioners’ agency.

Här kan ni läsa publikationen (på engelska):

Magnusson et al. 2020. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 5: 100128

Ökat Värde ur Digestat

Forskningen vid Biogas Research Center (BRC) i Linköping har gått in i en tredje etapp och tar nu upp området rötrest (digestat) och vilka möjligheter det finns att höja värdet på rötresten som kommer ut från biogasanläggningar. Flera olika ansatser används.

Läs nyhetsbrev Ökat Värde ur Digestat:

New IEA report: Global Outlook on Biogas and Biomethane – Prospects for Organic Growth

   

The International Energy Agency published a new report about the global outlook on biogas and biomethane.

”This report provides estimates of the sustainable potential for biogas and biomethane supply, based on a detailed assessment of feedstock availability and production costs across all regions of the world. These form the basis on an outlook for biogas and biomethane supply and demand up to 2040, based on the scenarios presented in the annual World Energy Outlook.”

Link to the publication: https://webstore.iea.org/outlook-for-biogas-and-biomethane

Read the press release Organic waste has huge untapped potential to provide clean energy around the world.

 

 

Produktion och distribution av komprimerad och flytande biogas

Biogas spås utgöra ett betydande bidrag till ett framtida fossilfritt transportsystem. Men vilka metoder för produktion och distribution av biogas till fordon är mest effektiva, och när blir det mer effektivt att göra flytande biogas? BRC-forskaren Marcus Gustafsson och medförfattare undersöker energibalansen, miljöpåverkan och ekonomiska aspekter av olika tekniker för uppgradering, förvätskning och distribution av biogas för användning som fordonsbränsle.

Läs artikeln här (populärvetenskaplig version på svenska):

Länken till publikationen (på engelska): Gustafsson et al. 2020. Scenarios for upgrading and distribution of compressed and liquefied biogas – Energy, environmental, and economic analysis. Journal of Cleaner Production 256

Biogasen löser flera problem samtidigt!

Foto: Malin Hoelstad

Sluta stirra er blinda på ett enskilt mål, man måste se brett för att förstå biogasens alla fördelar och samhällsnyttor. Så säger Mats Eklund i en intervju som tidningen Energigas Sverige gjort. Förutom biogasens nyttor talar Mats om kommuner och regioner som legat i framkant, lastbilsjättar som driver på positiv utveckling för flytande biogas, och hur Sverige ska ta vara på sin roll som världsledande på biogas som fordonsbränsle.

Det blir även  snack om när han var biogasmissionär på Kuba och – såklart – en hel del om BRCs forskning.

Missa ej! Läs hela artikeln här.

 

 

Svensk biogas är nyckeln till en cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg.

Biogas Öst har samordnat arbetet med den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi”. Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och biogasen bidrar redan till hälften av Sveriges nationella miljömål. Dessutom spelar den en viktig roll i samtliga FN:s globala hållbarhetsmål. Att biogasen skapar förutsättningar för hållbar avfallshantering och livsmedelsproduktion, och samtidigt stärker den lokala energi- och drivmedelsproduktionen, är ingen nyhet. Men den avgörande utmaningen är nu att omsätta det i arbetstillfällen och ekonomi.

Läs pressmeddelandet om den startegiska innovationsagendan här.

En ny definition av miljöbil behövs, skriver Mats Eklund och Beatrice Torgnyson Klemme

I dagens utgåva av Östgöta Correspondenten skriver Mats Eklund, BRC, och Beatrice Torgnyson Klemme, VD för Biogas Öst, ett debattinlägg om vikten av att uppdatera dagens definition av miljöbil.

I den nya budgetpropositionen presenteras ett förslag för en ny fordonsskatt, ett så kallat bonus-malus-system.  Det nya systemet innebär att nya personbilar och lätta fordon med särskilt låga utsläpp får en bonus, medan lätta fordon som släpper ut mer får betala en avgift, en malus.

Förslaget visar på goda intentioner och driver utvecklingen i rätt riktning på lång sikt, men det finns ett problem. Dagligen rullar en mängd nya ”miljöbilar” ut på våra vägar som huvudsakligen kommer att drivas av fossila bränslen. Detta beror på en orimlig miljöbilsdefinition som i första hand styr mot bränslesnåla dieselfordon. Därför måste dagens defintion av miljöbil snarast uppdateras, argumenterar debattörerna.

Läs hela debattinlägget i Corren.

 

Det är spännande tider för biogasen

Missa inte Mats debattinlägg i Östgötacorrespondenten där han skriver om spännande tider för biogasen med hänvisning till den världsunika erfarenhet vi har i Sverige och det växande globala intresset för biogaslösningar som samtidigt erbjuder behandling av avfall och avlopp, bränsle till kollektivtrafik och förnyelsebar växtnäring.

Läs inlägget här