FO7 Internationalisering av svenska biogaslösningar

Senaste nytt från BRC-veckan, november 2021

Under FO7:s novembermöte presenterade Exportkreditnämndens (EKN) Anders Ljungkvist kring satsningen ”The Green Guarentee”. Det är lanseringen av en ny kreditgaranti för att underlätta finansiering av grön export samt gröna omställningsprojekt inom svenska exportföretag. Den nya garantin täcker bankens risk upp till 80 procent istället för tidigare 50 procent, vilket ökar kreditkapaciteten. Det erbjuds företag med direkt eller indirekt export som bidrar till klimatomställningen. Bedömningskriterierna kommer att baseras på EU-taxonomin.

– Den här garantin ger stora fördelar för svenska företag som står inför gröna omställningsprojekt i Sverige eller som siktar på att växa på andra marknader med gröna produkter och lösningar, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN i ett pressmeddelande.

Därefter presenterade Danmarks motsvarighet EKF:s Lars Molte Jakobsen hur Danmark har lyckats exportera miljöteknik utomlands. Därefter följde en diskussion varför biogasprojekt har svårt att få finansiering för export.

Kontakta FO7:s ledare Wisdom Kanda för mer information.