FO6 Nationell och internationell policy

Senaste nytt från BRC-veckan, november 2021

Stefan Anderberg, Professor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på Linköpings universitet gav en presentation om EU:s Gröna giv (New Green Deal) under F06-mötet. Eftersom många av förslaget ska revideras under hösten är det av särskilt intresse just nu. Biogas har spelat en liten roll de senaste åren men det finns stora möjligheter att biogas kan få en betydligt större betydelse för råvarutillgång, marknadsmöjligheter, investeringsstöd osv, i och med revideringarna.

Kontakta Stefan Anderberg för mer information.

Biogasbilar klassas fortfarande som miljöbil

Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i budgeten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.
– En viktig del i omställningen av transportsektorn är att förbättra förutsättningar för hållbara bränslen, som fordonsgasen. Därför har regeringen infört stöd för utveckling och inköp av fordonsgasbussar- och bilar. I budgeten för 2022 går vi fram med ekonomisk kompensation till de gasbilsägare som får en merkostnad i samband med besiktningen. Med dagens besked kan jag konstatera att gasbilar även fortsättningsvis kommer räknas som miljöbilar vid statlig upphandling, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Läs mer: https://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/regeringen-skrotar-forslaget-om-andrad-miljobilsdefinition/

 

Regeringen föreslår storsatsning på biogas

Regeringen föreslår ett produktionsstöd på totalt 500 miljoner kronor inför i 2022, vilket höjs till 700 miljoner kronor de efterföljande två åren. Enligt förslaget ska produktionsstödet finnas ända till år 2040 med en kontrollstation 2024. Förslaget baseras på den statliga biogasmarknadsutredningens förslag från 2019. Den 24 november 2021 debatterar och beslutar riksdagen om höständringsbudgeten.

– Vi är världsledande på biogas i Sverige. Men vi har potential att bli ännu bättre och producera ännu mer klimatsmart bränsle av vårt matavfall och andra restprodukter. Hittills har vi bara realiserat 5–10 procent av den tekniska potentialen till 2030, men med den helhetssatsning och långsiktighet som Biogasmarknadsutredningen föreslog 2019 kan utvecklingen ta fart på allvar. Det långsiktiga produktionsstödet som regeringen aviserade idag är en stor och viktig del av den satsningen, säger Ellenor Grundfelt, strategichef på Energigas Sverige och en av experterna i Biogasmarknadsutredningen.

Uppdatering 26/11/2021: Regeringens budget röstades ner och istället verkar oppositionens budget röstas igenom. I den ligger produktionsstödet på 500 miljoner kronor kvar för 2022. Det är ännu oklart om oppositionspartierna kommer att ha kvar produktionsstödet efter 2022.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/digital-presstraff-med-per-bolund-och-marta-stenevi/

 

Wärtsilä kommer bygga världens största anläggning av bioLNG

Teknikkoncernen Wärtsilä kommer att leverera en kondenseringsanläggning för biogas till Norge-baserade Biokraft, ett dotterbolag till Scandinavian Biogas Group och en stor aktör på den globala biogasmarknaden. Anläggningen med en kapacitet på 25 ton per dag kommer att utöka en befintlig bioLNG-produktionsanläggning i Skogn i Norge, som också levereras av Wärtsilä, till totalt 50 ton per dag, vilket gör den till den överlägset största anläggningen i sitt slag i världen. Den senaste beställningen gjordes hos Wärtsilä i april 2021.

Mer information om arbetet i FO6: Marcus Gustafsson