FO5 Biogaslösningar i regioner och kommuner

Senaste nytt från BRC-veckan, november 2021

Intensiv period av EU-förhandlingar drar igång

EU arbetar med en översyn av sin klimat-, energi- och transportrelaterade lagstiftning under det så kallade ”Fit for 55-paketet” för att anpassa nuvarande lagar till 2030 och 2050 års ambitioner. ”Fit for 55-paketet” är en del av European Green Deal. Region Östergötlands kontor i Bryssel arbetar just nu med Regeringskansliet för att få in svenskt intresse i revideringen.

– På EU-nivå är det en preferens för eldrivna fordon. Vilket är förståeligt när det gäller de luftföroreningar som vi ser i de flesta europeiska städer. Däremot finns det inte tillräckligt med ren el producerad idag. Om vi ​​vill att politiken ska främja bränslen som har minst klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv måste vi ta med biobränslen i definitionen. Nu går vi in ​​i en intensiv period av förhandlingar, säger Madeleine Koskull, kanslichef för Region Östergötlands kontor i Bryssel.

Madeleine har ett nära samarbete med Torbjörn Haak, Regeringskansliets ambassadör, som ville uppmuntra BRC-medlemmarna att driva denna fråga på nationell nivå i Sverige.

 

Lyckat biogasprojekt i Kalmar visar vägen

Projektet BiogasBoost är resultatet av ett delat intresse för biogas från kommunerna i Kalmar län, Kalmar Läns Trafik, Kretslopp Sydost och andra företag inom både offentlig och privat sektor. Med finansiering från Klimatklivet bestämdes tre huvudmål för projektet, 1) öka kunskapen om biogas inom regionen, 2) ha minst en biogastankstation i var och en av de tolv kommunerna inom regionen och 3) fördubbla fordonsflottan av biobränsledrivna lätta fordon. Nu, tre år senare, finns det minst en biogastankstation i varje kommun, fordonsflottan har nästan fördubblats (cirka 85% ökning) och intresset för biogas i Region Kalmar bara växer.

– Den nationella trenden för biogasfordon i Sverige minskar, men i Region Kalmar ökar den. Det är ingen quick-fix, utan resultatet av insatser och samarbeten under lång tid. Vi har aktörer från både offentlig och privat sektor och har arbetat strategiskt med detta i Region Kalmar under lång tid. Det kan vara intressant för forskare att utforska orsakerna till framgång för oss och vi är öppna för att starta nya samarbeten, säger Jonas Lööf, projektledare för Miljö Fordon och BiogasBoost.

 

Världens bästa biogassystem in i avslutande fas

Tillsammans med SSAB och LRF genomförs BRC-projektet Världens bästa biogassystem i syftet att ta fram en vision för biogassystemet i Sörmland med omnejd år 2035. Projektet engagerar 13 BRC forskare och en handfull regionala aktörer. Visionen som tas fram kommer baseras på biomassa-, biogas- och biogödselpotentialstudier som också de tas fram inom projektet. Dessutom ämnar projektet identifiera och mobilisera aktörer som kan bidra till implementeringen av visionen.

Nu går projektet in i en avslutande fas och i december kommer BRC att skriva en rapport och presentera resultatet av projektet. Men innan dess ska representanter från BRC träffa lantbrukare i Sörmland och sedan kommer det sista mötet hållas med fokus på biogasproducenternas syn på implementeringen av biogassystemet.

– Vi hoppas att mötena ska ge lite mer kött på benen och sedan får vi sammanställa allt vi tagit fram och nysta i hur vi ska nå visionen vi har inför framtiden. Det kommer bli roligt att träffa lantbrukarna som kan hjälpa oss att förstå framförallt vilka de lågt hängande frukterna är för att integrera biogas i energisystemet i Sörmland, säger Axel Lindfors, projektledare för Världens bästa biogassystem.

Kontakta Axel Lindfors för mer information.

För mer information om arbetet i FO5: Jonas Ammenberg