FO4 Biogaslösningar i bioekonomin

Senaste nytt från BRC-veckan, november 2021

BRC försöker etablera begreppet ”Nordic Biogas Model” inom litteraturen. Begreppet inkluderar in-samling av organiskt avfall från stadsmiljö som går till en rötkammare och görs till biogas som används för transporter. Artikeln ” The Nordic biogas model: Implications for system assessment and policy” skrevs och skickades till tidskriften Biomass and bioenergy, och är för närvarande under granskning. Författarna menar att termen behövs eftersom det finns flera perspektiv på vad ett biogassystem innefat-tar, och att biogassektorn behöver differentiera olika sätt från varandra. Om termen är etablerad i litteratu-ren är det inte nödvändigt att förklara den i varje ny artikel, rapport eller presentation.

– När vi skickade in artikeln blev den först avslagen eftersom editorn tyckte att termen Nordic Biogas Model var för lik termen Biogas Done Right – ett italienskt koncept där jordbrukarna odlar en energi-gröda och en matgröda samtidigt som skördas vid olika tillfällen – vilket är väldigt olikt vad vi menar ingår i Nordic Biogas Model. Det var ett bevis i sig på att vi behöver bestämda termer inom biogassektorn. Den är nu under granskning igen, så det verkar som att editorn har accepterat vår argumentering, säger Axel Lindfors, en av författarna till artikeln.

Kontakta Axel Lindfors för mer information.

FO4 befinner sig i en intensiv datainsamlingsfas med fokus på organiskt avfallsflöde och biprodukter inom Gotland. Parallellt samlar projektmedlemmarna information om olika begränsningar som kan påverka var biogasanläggningar kan lokaliseras. För att stödja projektet i fasen att skapa GIS-kartor för tillgängliga organiska avfall/biprodukter, näringsbehov och begränsningar. En person anställdes på deltid under november till januari. När alla kartor är skapade kommer gruppen att köra en optimeringsmodell baserad på transportavstånd som kommer att visa var framtida biogasanläggningar bör placeras för att minimera transporter av både substrat och biogödsel. Under nästa steg i projektet kommer projektmedlemmarna att fokusera på pådrivningsfaktorer och hinder för att uppnå en ökad implementering av biogaslösningar på Gotland – för den delen kommer projektet att involvera en masterexamensarbetare från Uppsala universitet, som bor på Gotland, som kommer att utföra intervjuer och workshops med lokala intressenter.

Kontakta Madeleine Larsson för mer infomation.

Publikationer:

Kalita S, Potter HK, Weih M, Baum C, Nordberg Å, Hansson P-A. Soil Carbon Modelling in Salix Biomass Plantations: Variety Determines Carbon Sequestration and Climate Impacts. Forests. 2021; 12. https://doi.org/10.3390/f12111529

Feiz, R., Larsson, M., Ekstrand, E.-M., Hagman, L., Ometto, F., Tonderski, K. 2021. The role of biogas solutions for enhanced nutrient recovery in biobased industries – three case studies from different industrial sectors. Resources, Conservation & Recycling: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105897