FO1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser

Senaste från BRC-veckan, november 2021

Under novembers FO1-möte uppdaterades deltagarna om Mette Axelsson Bjerg, et. al. Reaktorsstudie under titeln ”Priming and post-digestion in continuous processes – a concept to increase the degradation of residual structures in digestate rich in lignocellulose”. Ebba Perman presenterade sin studie “Dry digestion in lab-scaleplug-flowreactors” och Luka presenterade sin studie “Computational fluid dynamics investigation of plug-flow of improving AD of high-solid material”. Mycket tid har ägnats åt att sammanställa data och skriva artiklar, där flera är inskickade för granskning.

Biototal rapporterar en ökad efterfrågan på biogödsel och slam på grund av ökade kostnader på mineralgödsel.

Tekniska Verken har märkt en ökad efterfrågan på sin biogas eftersom den är relativt sett billigare nu när priserna på fossilt är höga. Efterfrågan är nu högre än vad de har kunnat leverera vilket gör att de planerar för en ökad gasproduktion och letar nya substrat. De jobbar också med att hitta användning för producerad CO2-och tittar också en del på vätgas för framtiden. Dessutom är Tekniska Verken nu klara med arbetet för ett täckt gaslager som skapar en sorts trestegsrötning när det är i gång.

Gasum meddelar att de har kommit långt i miljötillståndsprocessen för i sina gödselanläggningar i Götene och Borlänge. Dessutom gör de ombyggnationer i sin anläggning i Jordberga för att kunna gödsel även där. De har också byggt en ny anläggning i Loja, Finland och har planer på att bygga en ny anläggning i Skövde.

För mer information: Annika Björn eller Anna Schnürer