FO2 Ökat värde ur digestat

Senaste nytt från BRC-veckan, november 2021

Påsar för matavfall får inte längre vara gjorda av plast

Från och med 2023 skärps reglerna kring vilka material som får läggas in i en biogasanläggning för rötning. Det innebär bland annat att den gröna plastpåsen som förknippas med matavfallssortering kommer att bytas ut.  Det är Avfall Sverige, BRC-medlem och tillika avfallsbranschens eget certifieringsorgan, som inför hårdare krav att påsarna med matavfall ska vara utvärderade för kontakt med livsmedel för att få gå in i en biogasanläggning. Detta utesluter flera av de plastpåsar som kommunerna använder för matavfallssortering idag.

– Vi vill garantera att biogödseln som kommer ut ur anläggningarna ska vara miljömässigt bra och något som bönderna vill ha. Lantbrukare, livsmedelsproducenter och konsumenter ska inte behöva vara oroliga för att plastpåsarna som matavfallet samlas in i innehåller någon typ av hälsofarlig tillsats som skulle kunna frigöras i biogödseln, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige till SVT.

Ny teknik ska göra Sverige självförsörjande på gödningsmedel

Det är företaget Purac AB som har utvecklat ett nytt sätt att producera organiskt gödsel som potentiellt kan revolutionera biogödseln i Sverige. Genom att separera vatten från gödseln, kan företaget producera ett koncentrerat, pelleterat biogödsel som kan användas färre tillfällen men ändå återföra de viktiga mikro- och makronäringsämnen. Det gör produkten optimal för precisionsodling, det minskar markpackningen och resulterar i färre transporter. Företaget har testat den nya processen på Alviksgårdens Lantbruks AB, en gård som bedriver cirkulärt jordbruk, med framgång. Företaget tror att tekniken kan hjälpa Sverige att bli självförsörjande på gödningsmedel. Ser mer i videon nedan.

Publikationer:

Metson, G.S., Sundblad, A., Feiz, R., Quttineh, N.-H., Mohr, S., 2021. Swedish food system transformations: Rethinking biogas transport logistics to adapt to localized agriculture. Sustainable Production and Consumption, 2021. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.10.019

Mer information: Karin Tonderski eller Alex Prast