BOK

Biogas i det hållbara samhället

Det är med stor glädje att vi presenterar vår nya bok ”Biogas i det hållbara samhället”. Vi hittade en kunskapslucka för en bok som denna och beslutade att skriva en tillsammans med våra partners i BRC. Boken har ett "bottom-up" -perspektiv på hur biogaslösningar löser problem och skapar värde för städer, regioner och företag enligt den nordiska modellen. Denna modell innebär användning av avloppsslam och organiskt avfall som insatsvaror, anaerob rötning som behandling och fordonsbränsle och biogödsel som huvudprodukter. Modellen har global relevans och vi vill fortsätta våra ansträngningar för att sprida berättelsen om ett fantastiskt hållbarhetsverktyg - biogaslösningar.

Boken kan beställas här. Det är en fantastisk för att dela kunskapen om biogaslösningar med kollegor, partners, beslutsfattare och kunder.