Biogasproduktion kan effektiviseras med rätt val av organiskt material

BRC kan nu stolt tillkännagöra  att ytterligare en av våra fenomenala doktorander framgångsrikt försvarat sin avhandling.  Den 26 april disputerade Luka Šafarič i och med försvaret av sin avhandling med titeln ”Anaerobic digester fluid rheology and process efficiency – Interactions of substrate composition, trace element availability, and microbial activity”.

Hittills har produktionsökning av biogas varit förknippat med en rad problem. I avhandlingen har Luka Šafarič undersökt problemet med att rötslam tjocknar i biogasreaktorn. Hans avhandling visar att vilket organiskt material man matar in i reaktorn påverkar rötslammets tjocklek och i förlängningen effektiviteten.

Avhandlingen kan ni läsa i sin helhet via denna länk. 

En intervju med Luka finns här.

BRC-nyheter