”Biogasmarknadsutredningen ett genombrott”

Det finns brister, men på det stora hela är biogasmarknadsutredningen utmärkt och innehåller en rad viktiga förslag. På nationell politisk nivå innebär utredningen till och med ett genombrott för biogas. Det menar professor Mats Eklund som ställt samman LiU:s remissvar till utredningen.

Mats Eklund.
Med beröm godkänt. Mats Eklund beskriver biogasmarknadsutredningen som ett genombrott för biogas på nationell
politisk nivå. Samtidigt finns delar som kunde varit ännu vassare. Foto: Mikael Sönne

Här kan ni läsa hela artikeln

Läs också BRCs remiss till biogasmarknadsutredningen

BRC-nyheter