Fakta om biogas

Biogaslösningar bidrar till ökad resurseffektivitet på flera sätt. Den energibärande biogasen är en bi-produkt till processer som rötning av avloppsslam, vattenrening i processindustri eller genereras som deponigas. För behandling av våta organiska avfall från livsmedelsindustri och matavfall från hushållen är biogas oftast det mest konkurrenskraftiga alternativet.

Biogaslösningar innehåller en process där organiskt material via anaerob nedbrytning (rötning) omvandlas till metan, en energibärare som används för värme, el, hushållsgas eller som drivmedel. Den andra stora produkten är digestatet, det kvarvarande organiska materialet, som är en förnybar ersättning till handelsgödsel.

Biogaslösningar medför utöver avfallshantering, framställning av energi och biogödsel flera andra direkta och indirekta sidoeffekter. Lösningarna har ofta positiva, lokala och regionala effekter på miljö och ekonomi. Dessutom möjliggör de expansion och bidrar till ökad lönsamhet i flera andra sektorer. I förlängningen är biogaslösningar en förutsättning för utvecklingen av en innovativ och hållbar bioekonomi.

Läs mer