Biogas i det hållbara samhället: en kurs för dig som vill få en helhetsbild av biogas!

Kursen ger kunskaper inom alla delar som rör biogas. Du kommer få förståelse för hela cirkeln som innefattar återvinning av restprodukter, produktion av drivmedel och biogödsel och mycket mer. Den passar dig som är intresserad av att arbeta med framtidens omställning till cirkulär ekonomi och klimatneutralitet.

Omställning för att nå våra klimatmål måste ske snabbt och hållbart. Biogas är en av lösningarna som har en betydande roll i vårt framtida och fossilfria samhälle. Det här är en kurs för dig som vill få en helhetsbild av biogas – hur den produceras och bidrar till ett cirkulär och resurseffektivt samhälle.

Nästa kurstillfälle: 18 Jan – 23 Mar 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020 

Sök här!

Klicka på bilden nedan för att få mer information om kursen:

BRC-nyheter