Biogas 2020 – Guldruschen: flyttas fram till den 1-2 mars 2021

Vinjett biogaskonferens Kalmar 2020

Biogas 2021 – Guldruschen

Ny information 31 augusti 2020: Konferensen flyttas fram till den 1-2 mars 2021. Välkommen då istället till Kalmar!

Vi vill erbjuda bästa möjliga upplevelse, där nätverkande och nya kreativa samarbeten ska frodas. Organisationskommittén för konferensen har därför beslutat att inte genomföra konferensen i oktober 2020 utan istället den 1-2 mars 2021. Då berättar vi vad som händer inom biogasområdet och du får träffa ledande företag och forskare. Ta del av utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med mera. Lär hur man får det att hända i praktiken genom exempel från hela landet och utblickar internationellt. Upptäck de mest hållbara fordonen och träffa utställande företag och, inte minst, ta chansen att få höra hur Kalmarregionen har lyckats lägga grunden för en guldrusch för biogas.

Här hittar du program information och annat material om konferensen (pdf), så som det var tänkt att genomföras hösten 2020.

Hålla dig uppdaterad om Biogas 2021 – Guldruschen: https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/miljo/biogas-2020-guldruschen/

Välkommen!

Ur programmet

 • Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (mp) och ordförande i gruppen för parlamentets arbete med omställningsprogrammet ”Green deal”.
 • Besök teknikleverantör, produktionsanläggning och tankställe
 • Jerry Murphy, professor vid University College of Cork, ordförande för IEA Task 37 (biogas)
 • Kalmar läns biogasresa – vägen mot guldruschen
 • Mats Eklund, professor, Biogas Research Center

Parallella spår

 • Ecodriving på riktigt!
  Nu kör vi på biogas.
 • Iskall gas hetare än någonsin!
  Nu flyter den tunga trafiken.
 • Biogas, den bästa tiokamparen!
  Biogaslösningar för hållbara städer och regioner.
 • Mer biogas i praktiken!
  Hur kan vi producera 10 TWh i Sverige 2030?

Konferensen arrangeras av BiogasBoost, BRC, Drive LBG, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Stort tack till våra sponsorer!

BRC-nyheter