Avfallshantering och biogas i fokus för amerikansk delegation

I slutet av maj  arrangerade Smart City Sweden en workshop tillsammans med den svenska ambassaden i Washington om avfallshantering och hur man skapar en cirkulär ekonomi.

Delegationen besökte bland annat Linköping digitalt där de träffade både BRC och Tekniska Verken för att lära sig mer om biogasproduktion och återvinning av näringsämnen. Biogasintresset ökar i USA, men användningen av biogas som bränsle är inte vanligt.

Läs mer här.

BRC-nyheter