Filmlinspelning och the Coalition for Renewable Natural Gas

BRCs Axel Lindfors är nu åter i Linköping efter en mycket innehållsrik vecka i Kalifornien. Intryck, tankar och reflektioner kommer att dyka upp här efterhand, så håll utkik!

I torsdags stod Google och ett möte med the Coalition for Renewable Natural Gas the Coalition for Renewable Natural Gas på agendan.

 

U.S. Biogas Tour kollar gasen på LAX gastankstation

Biogasturnén i USA fortsätter. I tisdags besökte våra turnédeltagare gastankstationen på LAX och konstaterade bland annat att kostanden för att tanka gas är fördelaktigt jämfört med att välja bensin.

BRC hänger med Biogasakademin på US Biogastour i Kalifornien

Under den här veckan hänger BRC med på en biogasturené i Kalifornien som initierats av Biogasakademin.

På vårt twitterkonto kan du följa BRCs resa med uppdateringar och spännande möten med kaliforniska biogasentreprenörer.

Norrköpings möjligheter i biogasens år

Vilka förutsättningar har Norrköping att dra nytta av den förväntade expansionen för biogas?

I dagens NT skriver Mats Eklund om Östergötland som ett exempel på en av de starkarste pinjärerna inom biogasområdet. I Biogas Research Center har vi fördjupat oss i Norrköpings möjligheter. Förutsättningarna att producera biogas är förträffliga i Norrköping med möjlighet att utveckla produktionen bland annat från matavfall, avloppsrening, gödsel och vallgrödor från lantbruket och vattenrening från skogsindustrin.

Vidare pekar Eklund på att kollektivtrafiken fortfarande är ett nyckelområde för biogasens fortsatta utveckling och det är angeläget att vara uthållig. En övergång till mer biogastransporter kan drivas av offentlig upphandling och krav på transporttjänster. Ett förbättrat marknadsarbete behövs för att fler ska få upp ögonen för möjlighet till fossilfri energi till processer och transporter.

Läs Mats Eklunds debattinlägg här.

Svenska Dagbladet (SvD): Ren skit i tanken – nyttigt för miljö och plånbok

Regeringens bonus-malus system presenterades förra året och börjar gälla den 1 juli i år. I stora drag innebär det att bensin- och dieseldrivna bilar och lätta lastbilar får en höjd skatt de tre första åren baserad på koldioxidutsläppen.

Vilken typ av miljöbil ska man då välja?

Elbilar är i ropet, men de kostar mycket i inköp. Biogas är således ett mycket bra alternativ.

I helgens SvD berättar BRC-forskaren Anna Schnürer om den biogasanläggning som finns på SLU och den forskning som pågår för fullt för att effektivisera biogasprocesser. I artikeln konstateras att om vi använder 100 procent biogas som framställs i Sverige så får man även räkna in den positiva effekten av arbetstillfällen som skapas inom jordbruket och kommunerna, bland annat.

Läs hela artikeln här.

 

 

Svensk biogas är nyckeln till en cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg.

Biogas Öst har samordnat arbetet med den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi”. Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och biogasen bidrar redan till hälften av Sveriges nationella miljömål. Dessutom spelar den en viktig roll i samtliga FN:s globala hållbarhetsmål. Att biogasen skapar förutsättningar för hållbar avfallshantering och livsmedelsproduktion, och samtidigt stärker den lokala energi- och drivmedelsproduktionen, är ingen nyhet. Men den avgörande utmaningen är nu att omsätta det i arbetstillfällen och ekonomi.

Läs pressmeddelandet om den startegiska innovationsagendan här.

NSR, Kalmar län, Nymölla och Alvesta biogas – spännande besök under BRCs biogasturné

Vi har utökat artikelserien från biogasturnén med berättelser och betraktelser från ytterligare fyra spännande platser som BRCs forskare och företag besökte under biogasturnén i maj.

  • När Kalmar län skulle upphandla kollektivtrafik var biogas det självklara förstahandsvalet. – Här ser vi vad det går att göra när man tar ett helhetsgrepp. Alla är vinnare, miljön, näringslivet, lantbruket och kommunens invånare. Politikerna på riksplanet måste utveckla sin förmåga att se sammanhang och Kalmar kan fungera som ett showroom för biogasutveckling, kommenterar BRCs föreståndare Mats Eklund. Läs hela artikeln.
  • Kommunala energi- och avfallsbolaget NSR, tidigt ute med biogas, delade upp sina verksamheter och förvandlades till ett renodlat avfallsbolag. Runt dem växer nu ett antal blomstrande verksamheter fram. Men biogasen är hotad, från Danmark. Läs om BRCs besök i Helsingborg.
  • Stora Ensos pappers- och massabruk i Nymölla kan få Sveriges största biogasreaktor. Det är det organiska materialet i avloppsvattnet som kan tas tillvara och rötas. Satsningen har beviljats 58 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Läs mer här.
  • Elva lantbrukare runt småländska Alvesta gick samman och startade bygget av en gemensam biogasanläggning 2014. Resultatet är en lönsam anläggning, 4 500 kg biogas per dag samt gödsel till åkrarna med tio procent högre näringsinnehåll. Läs mer om BRCs besök hos Alvesta Biogas.

En ny definition av miljöbil behövs, skriver Mats Eklund och Beatrice Torgnyson Klemme

I dagens utgåva av Östgöta Correspondenten skriver Mats Eklund, BRC, och Beatrice Torgnyson Klemme, VD för Biogas Öst, ett debattinlägg om vikten av att uppdatera dagens definition av miljöbil.

I den nya budgetpropositionen presenteras ett förslag för en ny fordonsskatt, ett så kallat bonus-malus-system.  Det nya systemet innebär att nya personbilar och lätta fordon med särskilt låga utsläpp får en bonus, medan lätta fordon som släpper ut mer får betala en avgift, en malus.

Förslaget visar på goda intentioner och driver utvecklingen i rätt riktning på lång sikt, men det finns ett problem. Dagligen rullar en mängd nya ”miljöbilar” ut på våra vägar som huvudsakligen kommer att drivas av fossila bränslen. Detta beror på en orimlig miljöbilsdefinition som i första hand styr mot bränslesnåla dieselfordon. Därför måste dagens defintion av miljöbil snarast uppdateras, argumenterar debattörerna.

Läs hela debattinlägget i Corren.

 

Det är spännande tider för biogasen

Missa inte Mats debattinlägg i Östgötacorrespondenten där han skriver om spännande tider för biogasen med hänvisning till den världsunika erfarenhet vi har i Sverige och det växande globala intresset för biogaslösningar som samtidigt erbjuder behandling av avfall och avlopp, bränsle till kollektivtrafik och förnyelsebar växtnäring.

Läs inlägget här

 

En biogasbuss kommer lastad

Innan sommaren åkte drygt trettio forskare och representanter för medlemsföretag inom Biogas Resesarch Center (BRC) på en biogasturné. Under tre dagar besökte gruppen ett tiotal spännande verksamheter i Småland, Blekinge och Skåne. Resans viktigaste syfte var att lära från de platser, människor och organisationer BRC besökte, och få ökad förståelse för hur de lokala biogassystemen är uppbyggda med ägandestruktur, substrat och marknad.

Biogasturnén finns nu summerad i en artikelserie på LiUs webb under titeln ”Biogasresan, tio stopp på tre dagar”.

Läs artiklarna här:

En biogasbuss kommer lastad

Besvärligt fiskslam blir biogas och gödsel

Torrötning med flera fördelar

Lönande samarbete – för bönderna och för miljön

Svensk biogasteknik på export