Biogasproduktion kan effektiviseras med rätt val av organiskt material

BRC kan nu stolt tillkännagöra  att ytterligare en av våra fenomenala doktorander framgångsrikt försvarat sin avhandling.  Den 26 april disputerade Luka Šafarič i och med försvaret av sin avhandling med titeln ”Anaerobic digester fluid rheology and process efficiency – Interactions of substrate composition, trace element availability, and microbial activity”.

Hittills har produktionsökning av biogas varit förknippat med en rad problem. I avhandlingen har Luka Šafarič undersökt problemet med att rötslam tjocknar i biogasreaktorn. Hans avhandling visar att vilket organiskt material man matar in i reaktorn påverkar rötslammets tjocklek och i förlängningen effektiviteten.

Avhandlingen kan ni läsa i sin helhet via denna länk. 

En intervju med Luka finns här.

Anmäl dig till BRCs doktorandkurs senast 30 juni

I september startar BRCs doktorandkurs Biogaslösningar (6 hp). Syftet med kursen är att ge bred kunskap om utveckling av biogaslösningar, från processteknik och anaerob nedbrytning till biogasen ur ett systemperspektiv, samhällseffekter och förutsättningar för implementering. Se vidare i bifogad information.

Kursen vänder sig i första hand till doktorander (både inom och utanför BRC) men också till partner och medlemmar inom BRC.  Det kommer även att finnas möjlighet att delta i valda delar av kursen, detta kommer annonseras närmre kursstart.

Sprid gärna informationen om kursen i ditt biogasnätverk!

Anmäl dig genom att maila till madeleine.larsson@liu.se senast 30 juni.

Mer information om du följer länkarna nedan.

Biogas solutions_course info (short version) 190429

Kurshemsidan.

Beställ BRCs boken ”Biogas i det hållbara samhället” / Order the BRC´s book ”Biogas in the sustainable society”

Om ni vill beställa BRCs alldeles färska bok ”Biogaslösningar – problemlösning och värdeskapande” så klickar ni på länken nedan. Fyll i efterfrågad information så kommer önskat antal böcker att levereras till er.

Now you can also order the english version of the BRC’s book ”Biogas in the sustainable society”. Please fill out the form below with requested information and amount of books to be delivered to you.

Pris för BRCs partners och medlemmar/ Price for BRC partners and members: 150 kr/ex
Pris för externa/ Price : 250 kr/ex

BRC startar doktorandkurs

I september startar BRCs doktorandkurs Biogaslösningar (6 hp). Syftet med kursen är att ge bred kunskap om utveckling av biogaslösningar, från processteknik och anaerob nedbrytning till biogasen ur ett systemperspektiv, samhällseffekter och förutsättningar för implementering. Se vidare i bifogad information.

Kursen vänder sig i första hand till doktorander (både inom och utanför BRC) men också till partner och medlemmar inom BRC.  Det kommer även att finnas möjlighet att delta i valda delar av kursen, detta kommer annonseras närmre kursstart.

Sprid gärna informationen om kursen i ditt biogasnätverk!

Mer info här: Biogas solutions_course info och här. 

Nu är det officiellt – 40 miljoner till BRC

Energimyndigheten anslår 40 miljoner kronor till etapp 3 inom Biogas research center, BRC. Tillsammans med anslag från LiU och SLU samt medverkande medlemmar innebär det att BRC får 120 miljoner kronor för de kommande fyra åren – 50 procent mer än i etapp 2.

I sitt beslut konstaterar Energimyndigheten att BRC har utvecklats till ett ”dynamiskt kompetenscentrum” som på ett ”vetenskapligt stringent sätt” hanterar en rad mycket olika forskningsfrågor. Centret bedöms ge tydliga bidrag till energiomställningen i Sverige.

Här kan ni läsa mer beslutet och hur BRCs ledning resonerar om resultat och kommande fokus.

BRCs forskare och partners besöker Gasums anläggning i Katrineholm under Biogasturnén i september 2018.

 

”Biogasbranschen måste gå från sekt till statsreligion”

Biogasmarknadsutredningens Robin Jacobsson ställer sina knäckfrågor till en panel på BRCs stormöte.

Den 29-30 november arrangerade BRC sitt sista stormöte inom ramen för BRC etapp 2. Det var dock inte på långa vägar det sista stormötet eftersom biogascentret i samma veva inledde en programperiod på ytterligare fyra år. Och tur var väl det – förra veckans möte var välbesökt och visade på ett brinnande intresse och oerhört positiv energi för biogasforsknigen från både forskare, partners och medlemmar.

En artikel och bilder från mötet har publicerats på LiUs webb som ni finner här.

Biogas Research Center – en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt

Idag går Biodriv Tinget 2018 av stapeln på Nalen i Stockholm, vilket innebär en en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte. BioDriv Tinget är en mötesplats och kunskapskälla för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. BRC är såklart på plats! Vår doktorand Axel Lindfors deltar i ett samtal om en ny modell för offentlig upphandling med hjälp av de nationella miljömålen.

Dessutom är BRC är nominerade till Biogasutmärkelsen 2018! Priset delas ut till  en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Nomineringen lyder:
Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center vid Linköpings universitet, har under flera år samlat en stor bredd av aktörer i biogassverige. Med Mats ledarskap i spetsen utgör Biogas Research Center en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt. I sann pionjäranda visar Mats vägen för hållbara biogaslösningar genom att tvärsektoriellt knyta ihop den näringspolitiska och miljömässiga nyttan med ökad biogasproduktion och användning. Mats brinner för biogasens utveckling, genom ödmjukhet, kunskap och en gnutta glamour är han en av de drivande krafterna bakom biogasens andra våg.

Så, spetsa öronen kl. 13.00 den 5 december då årets biogasutmärkelse delas ut. Heja BRC!