BRC startar doktorandkurs

I september startar BRCs doktorandkurs Biogaslösningar (6 hp). Syftet med kursen är att ge bred kunskap om utveckling av biogaslösningar, från processteknik och anaerob nedbrytning till biogasen ur ett systemperspektiv, samhällseffekter och förutsättningar för implementering. Se vidare i bifogad information.

Kursen vänder sig i första hand till doktorander (både inom och utanför BRC) men också till partner och medlemmar inom BRC.  Det kommer även att finnas möjlighet att delta i valda delar av kursen, detta kommer annonseras närmre kursstart.

Sprid gärna informationen om kursen i ditt biogasnätverk!

Mer info här: Biogas solutions_course info och här. 

Nu är det officiellt – 40 miljoner till BRC

Energimyndigheten anslår 40 miljoner kronor till etapp 3 inom Biogas research center, BRC. Tillsammans med anslag från LiU och SLU samt medverkande medlemmar innebär det att BRC får 120 miljoner kronor för de kommande fyra åren – 50 procent mer än i etapp 2.

I sitt beslut konstaterar Energimyndigheten att BRC har utvecklats till ett ”dynamiskt kompetenscentrum” som på ett ”vetenskapligt stringent sätt” hanterar en rad mycket olika forskningsfrågor. Centret bedöms ge tydliga bidrag till energiomställningen i Sverige.

Här kan ni läsa mer beslutet och hur BRCs ledning resonerar om resultat och kommande fokus.

BRCs forskare och partners besöker Gasums anläggning i Katrineholm under Biogasturnén i september 2018.

 

”Biogasbranschen måste gå från sekt till statsreligion”

Biogasmarknadsutredningens Robin Jacobsson ställer sina knäckfrågor till en panel på BRCs stormöte.

Den 29-30 november arrangerade BRC sitt sista stormöte inom ramen för BRC etapp 2. Det var dock inte på långa vägar det sista stormötet eftersom biogascentret i samma veva inledde en programperiod på ytterligare fyra år. Och tur var väl det – förra veckans möte var välbesökt och visade på ett brinnande intresse och oerhört positiv energi för biogasforsknigen från både forskare, partners och medlemmar.

En artikel och bilder från mötet har publicerats på LiUs webb som ni finner här.

Biogas Research Center – en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt

Idag går Biodriv Tinget 2018 av stapeln på Nalen i Stockholm, vilket innebär en en heldag fylld med föredrag, panelsamtal och tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte. BioDriv Tinget är en mötesplats och kunskapskälla för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. BRC är såklart på plats! Vår doktorand Axel Lindfors deltar i ett samtal om en ny modell för offentlig upphandling med hjälp av de nationella miljömålen.

Dessutom är BRC är nominerade till Biogasutmärkelsen 2018! Priset delas ut till  en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige. Nomineringen lyder:
Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center vid Linköpings universitet, har under flera år samlat en stor bredd av aktörer i biogassverige. Med Mats ledarskap i spetsen utgör Biogas Research Center en drivande kraft för biogasens utveckling i Sverige och internationellt. I sann pionjäranda visar Mats vägen för hållbara biogaslösningar genom att tvärsektoriellt knyta ihop den näringspolitiska och miljömässiga nyttan med ökad biogasproduktion och användning. Mats brinner för biogasens utveckling, genom ödmjukhet, kunskap och en gnutta glamour är han en av de drivande krafterna bakom biogasens andra våg.

Så, spetsa öronen kl. 13.00 den 5 december då årets biogasutmärkelse delas ut. Heja BRC!

 

Ny publikation från BRC – Energiindikatorer för busstrafiken

Hur kan kollektivtrafikens energieffektivitet värderas på ett sätt som främjar arbetet mot klimatmålen? Vad visar egentligen jämförelser mellan svenska regioners transportsystem? Det är frågor som avhandlas i en artikel av LiU-forskarna Marcus Gustafsson, Niclas Svensson och Stefan Anderberg.

Sverige har som mål att minska transportsektorns växthusgasutsläpp med 70 % från 2010 till 2030 och att sektorn ska vara helt klimatneutral senast 2045. Sättet att mäta och utvärdera bränsleanvändning och energieffektivitet i kollektivtrafiken reflekterar dock inte så väl de mål vi vill uppnå. Dels görs ingen skillnad mellan olika typer av förnybara bränslen; dels bedöms energianvändningen endast utifrån fordonets motor. I den här artikeln beskrivs och analyseras alternativa sätt att se på energieffektivitet och användning av förnybara bränslen inom busstrafiken. Resultaten visar på stora skillnader i jämförelsen mellan olika regioners busstrafik beroende på om den görs på det konventionella sättet med motorns bränsleeffektivitet och andel förnybara bränslen i fokus, eller om man jämför primärenergianvändning och minskning av fossila bränslen i ett livscykelperspektiv. Medan det smalare perspektivet tenderar att framhålla dieselliknande bränslen som mer effektiva är ett bredare perspektiv bättre för att belysa den låga primärenergianvändningen och reduktionen av växthusgasutsläpp vid produktion och användning av biogas.

Energy performance indicators as policy support for public bus transport – The case of Sweden publiceras snart i tidskriften Transportation Research Part D: Transport and Environment.

BRC rapport: Biogaslösningar i Norrköping – potential för produktion och marknad

I våras anordnade Biogas Research Center och Norrköpings kommun en workshopserie dit vi bjöd in centrala aktörer för att diskutera  biogasens roll för samhällsutmaningar i Norrköping.  Genom denna workshopserie i tre delar samladeBRCs forskare in material till en studie om centrala frågeställningar gällande biogaslösningar i Norrköpings kommun.

  • Hur kan biogaslösningar bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar?
  • Vilken roll kan biogasen spela för att uppnå politiskt antagna målsättningar om fossilfrihet 2030 i Norrköping?
  • Vilka förändringar behövs för att realisera potentialen med biogaslösningar? Kartlägga nya aktörer som har potential att ingå i Norrköpings biogasutveckling.

Nu är slutrapporten Bioogaslösningar i Norrköping – Potential för produktion och marknad klar.

Här kan ni läsa rapporten BRC report IP Norrköping

I labbet utvecklas framtidens biogas

Foto: Mikael Sönne

Den allt hetare klimatdebatten gör att intresset för biogas ökar. I BRC:s laboratorium sliter forskarna för att göra tillverkningen så effektiv som möjlig – och för att kunna använda nya råvaror i framtiden.

Annika Björn är BRCs forskningområdesansvariga inom process- och teknikforskning, och hon leder arbetet för att hitta nya substrat och för att göra biogasproduktionen effektivare i framtiden. Arbetet kan få stor ekonomisk och miljömässig betydelse.

Läs mer om Annikas arbete med reaktorerna The brave, The pure, The wise och så vidare, som alla finns i labbet i Tema-huset.