Mats Eklund på debattsidan i Ny Teknik: Svenska biogaslösningar behövs i resten av världen

Sverige kan bli ett globalt showroom för biogasens möjligheter i omställningen. Vi uppmanar de som utreder biogasen: Se till att biogassystem kan fortsätta att utvecklas i Sverige, skriver BRCs föreståndare Mats Eklund i Ny Teknik.

Läs inlägget här.

Besök på Skövde Biogasanläggning under BRCs Västsvenska biogasresa i september 2019. Foto: Mikael Sönne

BRCs biogasturné 2019 – häng med till Brålanda biogas, Vadsbo mjölk, Trollättan Energi & Högskolan i Borås

Samarbete och envishet lyfter biogasen i Dalsland

I Brålanda biogas möter småskalighet storskalighet i en ovanligt lyckad affärsmodell. Kanske har lantbrukarna i Dalsland kommit på framtidens sätt att producera biogas på landsbygden?

Läs artikeln här.

Kjell och Iréne Eriksson, Ekholmens gård. Foto: Mikael Sönne

Ny affärsmodell kan lösa gammalt problem

Bristen på förbehandlade substrat kan på sikt innebära en helt ny affärsmodell för framtidens biogasproducenter. Den kan också, indirekt, ge svaret på frågan var en biogasanläggning helst ska placeras.

Läs mer här.

Per Wennerberg, Trollhättan Energi Foto: Mikael Sönne

BRCs biogasturné 2019 – Lidköping, Göteborg och Jönköping

På spaning efter framtidens bränsle

30 forskare och praktiker i en inlånad biogasbuss. 80 mil, sju studiebesök och fyra minikonferenser på tre dagar. Häng med på BRC:s turné i Västsverige hösten 2019.

Läs mer här.

BRC besöker Skövde biogas Foto: Mikael Sönne

Flytande gas för tunga transporter

Lidköping har en av världens första anläggningar för flytande biogas. När både Scania och Volvo satsar på flytande gas som ett viktigt framtidsbränsle, kan produktionen få ny fart. Dessutom ökar efterfrågan från andra kunder.

Läs mer här.

Lidköping biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Gasum AB och FordonsGas Sverige AB. Foto: Mikael Sönne

Internationella företag ritar om marknaden

Den svenska biogasmarknaden ritas om när gamla kommunala bolag säljs ut och internationella energijättar tar över. Samtidigt ökar konkurrensen från stora anläggningar i Danmark, som i dag säljer gas till Sverige.

Läs mer här.

Minikonferens i Jönköping. Foto: Mikael Sönne

”Hållbara transporter i Östergötland kan bli en förebild för världen”

En övergång till alternativa drivmedel är inte bara nödvändig för klimatet utan har dessutom en rad positiva bieffekter. Östergötland har alla förutsättningar att gå före och kan spela en stor roll som förebild, till och med internationellt. Det menar forskare vid Linköpings universitet.

I två rapporter inom ramen för projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Axel Lindfors och Mats Eklund potentialen för biodrivmedelsproduktion och elektrifiering i länet och vilka effekter omställningen skulle kunna få. I förhållande till andra delar av Sverige, och världen, har Östergötland ovanligt goda förutsättningar för att verkligen satsa på alternativa bränslen.

Läs mer om Axel Lindfors och Mats Eklunds rapporter här.

Foto: Mikael Sönne

Stora utmaningar för hållbara transporter

Östergötland står inför en rad stora utmaningar om de klimatpolitiska målen ska nås för länets transporter. Det måste bli svårare att ta bil och lättare att åka kollektivt samtidigt som nya bränslen ersätter gamla. Kanske måste vi också resa mindre i framtiden.

I  två rapporter inom projektet Hållbara transporter i Östergötland beskriver Stefan Anderberg, professor i industriell ekologi och verksam inom BRC, några av de utmaningar vår del av Sverige står inför.

Foto: Mikael Sönne

Biogasproduktion kan effektiviseras med rätt val av organiskt material

BRC kan nu stolt tillkännagöra  att ytterligare en av våra fenomenala doktorander framgångsrikt försvarat sin avhandling.  Den 26 april disputerade Luka Šafarič i och med försvaret av sin avhandling med titeln ”Anaerobic digester fluid rheology and process efficiency – Interactions of substrate composition, trace element availability, and microbial activity”.

Hittills har produktionsökning av biogas varit förknippat med en rad problem. I avhandlingen har Luka Šafarič undersökt problemet med att rötslam tjocknar i biogasreaktorn. Hans avhandling visar att vilket organiskt material man matar in i reaktorn påverkar rötslammets tjocklek och i förlängningen effektiviteten.

Avhandlingen kan ni läsa i sin helhet via denna länk. 

En intervju med Luka finns här.

Anmäl dig till BRCs doktorandkurs senast 30 juni

I september startar BRCs doktorandkurs Biogaslösningar (6 hp). Syftet med kursen är att ge bred kunskap om utveckling av biogaslösningar, från processteknik och anaerob nedbrytning till biogasen ur ett systemperspektiv, samhällseffekter och förutsättningar för implementering. Se vidare i bifogad information.

Kursen vänder sig i första hand till doktorander (både inom och utanför BRC) men också till partner och medlemmar inom BRC.  Det kommer även att finnas möjlighet att delta i valda delar av kursen, detta kommer annonseras närmre kursstart.

Sprid gärna informationen om kursen i ditt biogasnätverk!

Anmäl dig genom att maila till madeleine.larsson@liu.se senast 30 juni.

Mer information om du följer länkarna nedan.

Biogas solutions_course info (short version) 190429

Kurshemsidan.

Beställ BRCs boken ”Biogas i det hållbara samhället” / Order the BRC´s book ”Biogas in the sustainable society”

Om ni vill beställa BRCs alldeles färska bok ”Biogaslösningar – problemlösning och värdeskapande” så klickar ni på länken nedan. Fyll i efterfrågad information så kommer önskat antal böcker att levereras till er.

Now you can also order the english version of the BRC’s book ”Biogas in the sustainable society”. Please fill out the form below with requested information and amount of books to be delivered to you.

Pris för BRCs partners och medlemmar/ Price for BRC partners and members: 150 kr/ex
Pris för externa/ Price : 250 kr/ex