Vi är BRC

"BRC är en unik forskningsarena för utbyten av erfarenheter och kunskaper mellan olika aktörer i samhället samt för att gemensamt utveckla och testa nya idéer för hållbara biogaslösningar”

Annika Björn, Forskare – Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet

“Det är mycket givande att medverka inom BRC som är en unik blandning av forskare, företagare, och representanter för kommuner och regioner. Gemensamt skapar vi mervärde i form av kunskap kring innovativa biogaslösningar. Som forskare känns det roligt att jobba inom denna blandning av kompetensområden!”

Thomas Prade, Forskare – Biosystem och teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp

"Som forskare inom BRC får jag en unik möjlighet att bygger upp kunskap tillsammans med nyckelaktörer inom och relaterat till biogasområdet. Det är mycket givande med denna fantastiska blandning av forskare inom olika discipliner och utövare som har erfarenheter av många relevanta sammanhang och områden."

Jonas Ammenberg, Forskare – Industriell Miljöteknik  vid Linköpings universitet

“BRC är ett unikt nätverk där alla medlemmar har olika ingångar men samma drivkraft – att skapa fler hållbara biogaslösningar i samhället. Tillsammans når vi långt och Purac kan bidra med sin erfarenhet av att driva projekt med design och uppbyggnad av biogasanläggningar samtidigt som vi fördjupar och breddar vår kunskap inom andra områden.”

Johanna Norup – Purac AB

“The unique strength of biogas solutions lies in their ability to play multiple roles at the same time and to connect with the distinct parts of a regional bioeconomy. What makes BRC special, is the fact that it has been organizationally built around this unique strength of biogas solutions. All of the key roles that biogas solutions can play are represented in the network of organizations that participate in BRC and in the breadth and depth of the research that they jointly perform.”

Roozbeh Feiz, Forskare – Industriell miljöteknik  vid Linköpings universitet

”Inom BRC skapar akademin och industrin värde tillsammans. Som forskare inom BRC ges jag möjligheten att kombinera mina processkunskaper med ett systemperspektiv för att bidra till än mer hållbara biogaslösningar.”

      Madeleine Larsson, Forskare – Industriell Miljöteknik vid Linköpings universitet 

Working in the BRC presents an interesting challenge for me. The challenge of combining the needs and interests of biogas companies and also the scientific knowledge gaps. Due to the active involvement of researchers and companies in the BRC, we have been able to reach a dynamic balance between the various interests and also learn a lot through the interactions between academia, industry and policy makers from around the world. Together we hope to contribute to the accelerated development of resource efficient biogas solutions internationally”.

 Wisdom Kanda, Forskare – Industriell miljöteknik  vid Linköpings universitet

“Inom BRC ges utrymme för att utreda och konkretisera de breda samhällsvärden som finns med biogas samt att nätverka kring dessa frågor. För oss som kommun är det ett värdefullt underlag för planering av framtidens samhälle utifrån vår rådighet, där beröringspunkter finns inom flera av kommunens ansvarsområden.” 

Caroline Kristensson, miljöstrateg – Linköpings kommun

"En av många positiva effekter med Biogas Research Center (BRC) är att det har resulterat i ett kunnigt affärsnätverk för alla de involverade i arbetet. Med goda och produktiva relationer mellan partners, konkurrenter och den akademiska världen. "

Jan Moestedt – Tekniska verken i Linköping AB