Produktion och distribution av komprimerad och flytande biogas

Biogas spås utgöra ett betydande bidrag till ett framtida fossilfritt transportsystem. Men vilka metoder för produktion och distribution av biogas till fordon är mest effektiva, och när blir det mer effektivt att göra flytande biogas? BRC-forskaren Marcus Gustafsson och medförfattare undersöker energibalansen, miljöpåverkan och ekonomiska aspekter av olika tekniker för uppgradering, förvätskning och distribution av biogas för användning som fordonsbränsle.

Läs artikeln här (populärvetenskaplig version på svenska):

Länken till publikationen (på engelska): Gustafsson et al. 2020. Scenarios for upgrading and distribution of compressed and liquefied biogas – Energy, environmental, and economic analysis. Journal of Cleaner Production 256

Biogasnyheter, BRC-nyheter, Vetenskapliga publikationer