Seminarium 17 mars: Biogasens samhällsnyttor

Seminarium 17 mars: Biogasens samhällsnyttor

Pdf: Inbjudan_Biogas_Nyttor_17_mars

– Vad är lokalproducerat förnybart drivmedel egentligen värt?

Vad? Kostnadsfritt seminarium med bransch, politik och akademi

När? 17 mars, kl. 11.00-15.00

Var? Skvadronvägen 13, Örebro

Anmälan? senast 10 mars via länk

Att ersätta fossila drivmedel med förnybara är den enskilt största delen av klimatutmaningen. Sverige är världsledande vad gäller användning av biogas i transportsektorn, men vilka ytterligare värden kan lokalproducerat, kretsloppsanpassat drivmedel föra med sig? Och hur kan vi mäta och värdera sådana nyttor? Varmt välkommen till ett seminarium kring biogasens samhällsnyttor! Mer info och program i bifogad inbjudan.

Före seminariet äger Biogas Östs årsmöte rum på samma plats. Mer info om detta skickas ut separat till Biogas Östs medlemmar!

——————————-

Med vänliga hälsningar
Team Biogas Öst

info@biogasost.se

 

BRC-evenemang, BRC-nyheter