Programkommitté

Ordförande: Per-Olof Brehmer, Linköpings Universitet

Anna Lövsén, Tekniska Verken AB

Carolina Gunnarsson, Region Kalmar

Caroline Steinwig, Avfall Sverige AB

Erik Erjeby, Lantbrukarnas Riksförbund

Håkan Schroeder, Sveriges lantbruksuniversitet

Jannica Schelin, Norrköpings kommun

Jörgen Ejlertsson, Scandinavian Biogas Fuels

Kalle Svensson, Energimyndigheten

Magnus Blinge, Scania/Linköpings Universitet

Markus Olsson, Gasum AB