Biogas Research Center Stormöte 3-4 december 2015

Ett sextiotal forskare och representanter från näringsliv och offentlig sektor samlades i Linköping den 3-4 december 2015 för att ta del av och diskutera den forskning som pågår inom Biogas Research Center (BRC). Programmet har just påbörjat det andra verksamhetsåret inom etapp 2 (etapp 1 pågick 2012-2014), och forskning inom de fokuserade områdena samhälle, system och process/teknik är i full gång.
Mötet inleddes med en välbesökt postersession, där samtliga 10 pågående projekt representerades och diksuterades. Därpå följde en paneldiskussion med fem projektledare som alla behandlar frågor om hur biogaslösningar kan växa, i en regional kontext samt inom de olika sektorerna avfall, lantbruk, skog och akvatisk biomassa.
Därpå följde föredrag inom ramen för forskningsområdet Samhälle. Tjänstemän från Norrköpings och Linköpings kommuner berättade om sitt arbete med förnybar energi och hållbara transporter, och konsultbolaget Hifab presenterade sin verksamhet. Biogas är ett viktigt område för kommunerna, t ex genom att stadsbussarna drivs med biogas. För Hifab, som främst sysslar med byggnader, kommer biogas in i verksamheten genom projekt exempelvis gällande industriell symbios och kommunal energiplanering.
Forskningsområdet System presenterades av tre forskare som gav olika perspektiv på systemanalys och biogassystem, samt av en tjänsteman från Västerviks kommun. En av forskarna visade exempel på hur studier med olika omfång ger olika resultat, även om samtliga studier kallas ”well to wheel”, och resonerade kring vad detta betyder för systemanalyser av biogaslösningar. Kommunens presentation fokuserade på praktiska sätt att hantera problem som till exempel övergödning.
Avslutningsvis presenterade forskare inom området Process/teknik processforskning inom olika biogaslösningar: med makroalger som substrat, avloppsströmmar från pappersbruk ochkunskaper om omvandling av lignocellulosa i svenska biogasanläggningar. Purac Puregas, som tillverkar uppgraderingsanläggningar, presenterade anläggningsexempel från planering, konstruktion till drift.

BRC-nyheter